Wywiad z choreolog Sandrine Leroy na temat „VII Symfonii” Toera van Schayka

Polski Balet Narodowy
2023