Backstage

photo: Ewa Krasucka

Krzysztof Pastor rehearsing his Tristan. Polish National Ballet (2009)